Gradnjom podsistema Mojdež – Podi, sa više rezervoara,  voda stiže do svih visinskih zona Herceg Novog

Iako je Opština raspisala prije više od dva mjeseca tender za izradu tehničke dokumentacije novog podsistema za visinske zone Herceg Novog od Mojdeža do Poda on još nije okončan zbog žalbe jedne od firmi učesnica. Ali, izvjesno je da od tog projekta, koji bi trebalo da bude izgrađen sredstvima kapitalnog budžeta države za oko 13 miliona eura,  u hercegnovskom “Vodovodu i kanalizaciji”, neće odustati.

“To je podsistem cjevovoda koji će biti izgrađen na području Poda. Gradiće se potpuno novi cjevovod koji će ići visokim zonama Herceg Novog, kao i više rezervoara kapaciteta od 1000 do 3000 kubika. Tako bismo dobili zaista veliki rezervoarski prostor koga sada nemamo”, kaže za Novski portal, direktor tog preduzeća, Boro Lučić.

Druga prednost ovog projekta jeste što će njime biti obuhvaćene sve visinske zone pa će biti omogućen razvoj grada  u zaleđu ka Kamenom.

“Prednost sistema je i što bi se gravitaciono snabdijevali svi rezervoari na području užeg jezgra grada, sve zone. To znači da bismo mogli da isključimo sve pumpne stanice, čak i Kanli kulu. Time bismo znatno smanjiili potrošnju električne energije, velike troškove koje sada imamo, ali i pritiske i gubitke na mreži. Imali bismo raspoloživu vodu u rezervoarima, i kada dođe do kvarova”.

Lučić objašnjava i da bi izgradnjom ovog sistema bilo riješeno napajanje područja Tople 2 i Tople 3, koje je investitorima sve atraktivnije.

“Planirana je izgradnja još 15-naestak zgrada na tom području, a već je posljednje dvije godine teško isporučiti vodu. Zato  bismo ovim, kao i projektom gradnje rezerviara na rivijeri, u Kumboru i Bijeloj, konačno dobili “novi krvotok” za cijelu opštinu”.

Novi cjevovod ići će od Filterske stanice Mojdež, preko Ratiševine, spuštaće se  do Tople 3, pa se penje do Poda, gdje će, prema riječiam Lučića, biti novi rezervoar.  Duž te trase biće pet rezervoara, a ogranak će biti prema Toploj 3.

Za Kameno se radi poseban projekat za donje selo, a voda će stići stanovnicima takođe zahvaljujući novom podsistemu. Da bi cijelo selo, kao i Mokrine, imali vodu treba graditi novi rezervoar na većoj vidini, prema Žlijebima.

Lučić dodaje da je projekat Mojdež-Podi već kandiodovan za kapitalni budžet države za sljedeću godinu, kao projekat u izgradnji. Tender je raspisan da bi se ubrzao proces kako bi do kraja godine Opština  završila glavni projekat. Već u januaru ili februaru naredne godine mogao biti raspisan tender za izgradnju.