Investicije se u Crnoj Gori svode na kupovinu nekretnina, sve manje ulaganje u privredu

Kao investiciona destinacija, Crna Gora mora imati jasnu viziju i preduzimati konkretne inicijative da bi tu viziju sprovodila, kako ne bismo došli u situaciju da investitori napuštaju našu zemlju i sele se u druge države koje su nekada učile od nas. Kako tvrde Pobjedini sagovornici mi sada imamo investitore koji planiraju ozbiljne investicije u određenim opštinama, i vrlo su zainteresovani i spremni, ali zbog kašnjenja planova višeg reda te investicije ne mogu da se ostvare.

Dobit od ulaganja u privredu nije sigurna

Kako god nam trenutno interpretiraju zvaničnici, po riječima ekonomskog analitičara i člana Preokreta Mirze Krnića strane investicije se dominantno odnose na kupovinu nepokretnosti.

“Nije sporno da postoje ove investicije, država ubira poreze, ali imamo dvostruki problem: porastom ovih investicija cijene stanova ostaju visoke i rastu, kao i kamatne stope na kredite, pa podstanari teško mogu riješiti stambeno pitanje. S druge strane, ulaganjem u stanove se zarobljava kapital, nema nove vrijednosti, ne zapošljavaju se novi ljudi, osim eventualno u agencijama za nekretnine, što neznatno utiče na problem nezaposlenosti. Bez obzira na navedeno i na cijene stanova koje konstantno rastu, investitori se odlučuju da, ipak, kupuju stanove, što znači da je u njihovoj percepciji rizično ulagati u privredu ili pokretanje proizvodnje”, kaže Krnić.

Po njegovim riječima investitori su procijenili da je rizik gubitka novca preveliki i da dobit nije sigurna, pa da ne vrijedi rizikovati.

“To dovoljno govori o tome kakav je ambijent za investiranje u Crnoj Gori, i tu kao najodgovornije vidim postojeću vladu i prethodne vlade, svaka u određenoj mjeri je odbijala investitore od kojih zajednica može imati koristi. Inače, od četiri zemlje iz koje dolaze najveće investicije, nijedna nije članica EU (Srbija, Rusija, Švajcarska i Turska)” , ističe Krnić.

Generalno, kako naglašava, mi imamo problem da definišemo vrijednosti na kojima stojimo i da na njima gradimo savezništva – uključujući i ona ekonomska.

“Nama su potrebne investicije iz sistema koji imaju kulturu poslovanja na zdravim osnovama. Očito da takav kapital ne privlačimo u mjeri u kojoj bi trebalo. To jasno ukazuje i kakva je percepcija investitora iz razvijenih zemalja kada je naš poslovni ambijent u pitanju. Za nas bi svakako bilo dragocjeno da dolaze ljudi koji će ulagati, otvarati nova radna mjesta i ugrađivati znanje i vještine u naš poslovni sistem” kazao je Krnić.

Smatra da ne treba pretjerivati u značaju koji strane direktne investicije treba da imaju, bez zanemarivanja pozitivnih efekata kojih svakako može biti.

“Dakle, one jesu značajne, ali ako nemamo domaću proizvodnju vi možete samo da pratite kako one dolaze i odlaze. Strane direktne investicije nijesu pokrenule nijednu nerazvijenu zemlju, a pogotovo ne kupovina stanova. Investitori imaju prije svega interes da zarade, a ne razvijaju zemlju u koju dolaze. Treba privući investitore koji neće biti kronistički uvezani sa vlastima, koji će imati priliku da zarade ali i pomognu u onom što bi trebalo da je važno za državu: razvoj novih tehnologija, pokretanje proizvodnje, solidna zarada za domicilno stanovništvo i zadržavanje najboljih u zemlji, jačanje konkurentnosti, a ne monopola”,  kaže Krnić dodajući da država treba da napravi balans između interesa zajednice, odnosno da zaštiti domaćeg proizvođača i privrednika, da obezbijedi građanima bolje mogućnosti zaposlenja, učenja, kvalitetnijih proizvoda sa boljim cijenama, a važno je kreirati takav okvir da budemo atraktivni takvim investitorima, kako bi i oni imali interes da ulažu.

Sporost u donošenju strateških odluka tjera investiture

Predstavnik renomirane međunarodne konsultantske kompanije Colliers International Milovan Novaković, MRICS, ističe da trenutni investicioni ambijent u Crnoj Gori može biti značajno unaprijeđen i da zbog nekih naših sporosti u donošenju strateških odluka rizikujemo da investitori odustaju od svojih planiranih investicija, jer je za njih vrijeme najbitniji resurs.

Kako je istakao bez jasne i održive strategije, koju moraju sprovoditi u djelo stručnjaci iz svojih oblasti, može se sve svesti na spisak lijepih želja.

“Nije vrijeme za kritike, nego za unapređenje načina razmišljanja kako bi postojeći biznis ambijent konstantno prilagođavali novonastalim okolnostima i apetitima renomiranih investitora koji nam, osim finansijskih benefita, donose, za nas možda najbitnije, iskustva na visokom nivou i praktična znanja. Poenta je da budemo afirmativni, ali ključno je da budemo realni prema sebi samima. Bitno je da shvatimo da Crna Gora nije jedina tačka na Zemlji, nego da se nalazimo u jednom okruženju koje konstantno preispituje svoje potencijale i unapređuje sebe. Bilježimo da određene susjedne zemlje upravo rade mnogo brže neke stvari koje mi treba da unapređujemo. I te zemlje privlače ozbiljne investicije koje bi potencijalno bile investicije za Crnu Goru. Oni su nekada učili od nas, a sada se dešava da, zbog nekih naših sporosti ili nedostatka praktičnih znanja, konkretne vizije, političkih nestabilnosti, te se investicije sele u druge zemlje”, kazao je Novaković.

Izvor: Pobjeda