NVO Ekološko društvo Boke kotorske: Podrška građanima koji su protiv gradnje tzv. Gradskog hotela

Gradnja hotela

Iz NVO Ekološko društvo Boke Kotorske nakon analiziranja prostorno-planske dokumentacije, kao i izgleda same lokacije daju podršku stanovnicima ulice „Orjenski bataljon“ i njihovoj peticiji „Stop gradnji“. Oni su digli glas protiv izgradnje tzv. Gradskog hotela u strmom pojasu između ulice „Orjenski bataljon“ i magistrale, a u postojećem obliku je to zelena, nekultivisana površina, katastarski prepoznata kao parcela 1569.

„Prvi je zaključak da se radi o nepristupačnoj, za gradnju teškoj lokaciji, te da je gradnja objekta na tom mjestu potpuno sumanuta ideja. Lokacija je strma, uska, nalazi se između dva puta, magistrale i ulice „Orjenski bataljon“ na mjestu gdje je bilo aktivirano klizište i gdje je GP „Prvoborac“ uradio sanaciju puta, pa je tada izgrađen i trotoar sa južne strane ulice. Planerski presedan je da je namjena ove lokacije, u dva važeća opštinska planska dokumenta, različita. U DUP-u Srbina (koji je urađen 2009. godine) ova lokacija je predviđena za hotel, sa smjernicama i planskim uslovima na osnovu kojih je investitor i uradio glavni projekat, spratnosti 4 etaže, sa 19 soba ili smještajnih jedinica, u dva objekta funkcionalno povezana. Međutim, u GUP-u, izmjene i dopune za zonu preko puta autobuske stanice, koji je urađen nakon DUP-a, ali kao planski dokument višeg reda, ista lokacija ima namjenu za porodičnu kuću“, uočavaju iz ove NVO.

Pitaju se kako je moguće da za jednu lokaciju važe dva različita dokumenta, sa različitim namjenama? Dostavljaju crteže na kojima se vidi izvod iz DUP-a Srbina, grafički prilog namjene prostora i parcelacije.

„Gradski hotel po projektu treba da ima 19 „soba“ ili smještajnih jedinica, a 6 parking mjesta. Priključak ide na ulicu „Orjenski bataljon“. Gdje će se parkirati ostala vozila, i koliko ovakva strmina na kratkom potezu može da obezbijedi dobru saobraćajnu rampu, kako ličnim vozilima, tako i kamionima dostave i drugim? Samo 6 vozila u špicu sezone?“.

Dalje objašnjavaju da se po ovom DUP-u Srbina magistrala širi na 3 trake. Trotoar ulice „Orjenski bataljon“ sa gornje strane (sjeverne) se ukida da bi se ulica proširila na račun njega, odnosno, napravio novi trotoar sa južne strane, da bi se parceli za budući hotel dala veća širina.

„Građevinska linija za Gradski hotel je svega 1,5 m, sa sjeverne strane, uz ulicu „Orjenskog bataljon“, a što je u normalnim planovima od 2,5 m pa naviše. S južne strane parcele, uz magistralu, planer nije predvidio ni zaštitni pojas Jadranske magistrale (koji ne bi trebalo da bude ispod 5,0 m, koliko je bilo prvobitno kad je izgrađena magistrala) niti je odredio građevinsku liniju. Ovo znači da je „neko“ na volšeban način putni pojas najvažnije kolske, magistralne saobraćajnice, pripojio privatnoj parceli na kojoj se planira gradnja hotela. DUP Srbina predviđa širenje magistrale na tri trake, upravo ispred budućeg hotela. Pitamo se kako i gdje?“, navode dalje u saopštenju iz Ekološkog društva Boke.

Ukazuju da u DUP-u Srbina piše za zelene površine u okviru Gradskog hotela da to podrazumijeva “uređenje površine adekvatno tipu i kategoriji turističkog objekta. Za turističko-smještajne objekte, pored drugih uslova iz Pravilnika za klasifikaciji objekata u turizmu, neophodno je ispoštovati i uslov koji treba da zadovolji dovoljano slobodnih i zelenih površina za objekte. Naime, za turističke objekte od 3*- 5*, potrebno je 60-100m2 zelenila (parkova-zelenila koji se koriste za rekreaciju, sport) po ležaju”.

Kako dodaju, za zelenilo na ovoj lokaciji to su apsurdne brojke, koje je nemoguće ispoštovati.

“Postojeća vegetacija nije bezvrijedna, iako tako djeluje u svojoj zapuštenosti. Prije svega, hrastovi, bagremi i palme su najbolji štiti, izolacija stanarima “Orjenskog bataljona” protiv buke i emisije zagađujućih supstanci iz vozila, sa magistrale. Zelenilo je, takođe, dio našeg pejzažnog ambijenta, visoka vegetacija štiti padinu od erozionih procesa, najviše kišne erozije. Zanimljivo je i da je na lokaciji opstala kanarska palma, jedna od malobrojnih koje su ostale u životu u pošasti zvanoj najezda surlaša, a koji su svuda u Novome potamanili baš ovu vrstu palmi. To stablo palme  zaslužuje specijalnu zaštitu. Inače, DUP Srbina ima ucrtan zeleni pojas uz magistralu, a koji se “čudno” prekida na lokaciji budućeg hotela i nastavlja u zelenoj, zaštićenoj površini pejzažnog uređenja, ispred objekta “Crvenog krsta””, ističu u saopštenju.

Na kraju podsjećaju da je na nedavno održanom sastanku predsjednika Opštine, Vodovoda i drugih u MZ Meljine, zbog ozbiljnih problema sa kanalizacijom i reciklažnim centrom, na primjedbe mještana, predsjednik Opštine prekorio Meljinjane da su “sami za sve krivi, za smrad, buku, otjerane turiste, jer nisu reagovali kad se gradio kolektor, reciklažni centar i Postrojenje za tretman otpadnih voda” (!?).

“E, sada se mještani bune zbog gradnje Gradskog hotela, “pred nosom”, gdje mu svakako nije mjesto, ali da vidimo koliko će lokalna vlast imati sluha da ih razumije i koliko će imati u sebi demokratskog principa da se poštuje volja građana.  

Herceg Novi je grad zelenila. Ne treba nam gradnja svuda i na svakom mjestu. Zelenilo je važnije, ali i pejzažno uređenje. Opština treba sama da se sjeti da kultiviše i održava ovakve zelene pojaseve uz magistralu. Kanarska palma zaslužuje zaštitu”, zaključuju iz NVO Ekološko društvo Boke kotorske, koje potpisuje predsjednica Olivera Doklestić.