Skupština inicirala smjenu direktorice i Izvršnog odbora Turističke organizacije Herceg Novi

Sohn 080524

Nakon što je pod osmočasovnom lupom odbornika bio rad Turističke organizacije Herceg Novi lokalni parlament, sazvan na inicijativu Novske liste usvojio je više zaključaka od kojih su ključni inicijativa za smjenu direktrice Milje Vitorović i Izvršnog odbora.

Sa 14 glasova za, četiri glasa protiv i devet uzdržanih, prošao je predlog odbornika Novske liste – Naš grad, naš brod, Jovana Subotića da se smijeni Vitorović. Za su glasali odbornici Novske liste, odbornici Dosljedno za Herceg Novi i DPSa, kao i odbornici Zoran Lazarević i Živko Krunić. Taj zaključak glasi:

“Skupština opštine Herceg Novi, kao osnivač Turističke organizacije Herceg Novi, smatra da je direktorica stručne službe Turističke organizacije Herceg Novi, Milja Vitorović, svoju dužnost obavljala nesavjesno i nepravilno. Skupština opštine Herceg Novi zahtijeva da se u najhitnijem roku, a najkasnije do 15. maja, sazove sjednica Skupštine Turističke organizacije Herceg Novi na kojoj će se predlogom pokrenuti postupak razrješenja direktorice Organizacije, shodno članu 52, stav 2, Statuta Turističke organizacije Herceg Novi”.

Sa 16 glasova za, osam protiv i troje uzdržanih, usvojen je predlog odbornika Zorana Lazarevića,  Vladimira Kosića i Nikole Radmana koji glasi:

“Skupština opštine Herceg Novi podnosi inicijativu Skupštini Turističke organizacije Herceg Novi i shodno članovima 24 i 52 Statuta TO HN predlaže da hitno razrješi članove Izvršnog odbora TO HN i pokrene postupak razrješenja direktorice TO HN.

Treći zaključak su predložili su odbornici DPS-a i SD-a. Tražili su da se odbornicima kvartalno dostavlja detaljan izvještaj o radu Turističke organizacije na upoznavanje, sa finansijskom realizacijom i bilansima. To je podržalo 14 odbornika, pet je bilo protiv i osam uzdržanih.