Foto safari sa Sutorinske rijeke: Vodomar

Foto: Budimir Rašović

Sutorinska rijeka i područje uz njeno korito su napadnuti prevelikom urbanizacijom, deponijama smeća i zemlje, otpadnim i fekalanim vodama. Stradala su i mnoga gnijezdišta ptica posljednjih godina.

Međutim, opstaju neke vrste kao što je vodomar. Zbog svojih egzotičnih boja omiljen je “model” fotografa divlje prirode. Pravi mali foto safari napravio je posljednjih 20 dana i crnogorski ornitolog Budimir Rašović.

– Pored svoje izuzetne ljepote ova vrsta ptice je pokazatelj čistoće rijeke na kojoj ga možemo vidjeti. Još uvijek možemo vidjeti nekoliko parova kako izvode svoje letačke egzibicije loveći ribice i vodene račiće. Trebalo bi zaštititi preostali obalni dio Sutorinske rijeke da bi mogli svi koji borave u ovom dijelu da uživaju u ovakvim kadrovima koji čitavu turističku ponudu ovog kraja podižu na najveći ekološki nivo – navodi Rašović.

Ovo saznanje ohrabruje, jer izgleda da još ima nade za eko sistem rijeke Sutorine, iako je on prilično ugrožen.