Istekao ugovor za javni morski prevoz do Rosa, skraćen rok za izbor novog prevoznika

Opština Herceg Novi opredijelila je 23,3 hiljade eura za finansiranje pomorskog prevoza putnika za područje Luštice na liniji Rose – Herceg Novi – Rose, na period od godinu.

Plan linija u javnom prevozu putnika na moru podrazumijeva sljedeće linije: Rose – Herceg Novi /polasci od ponedjeljka do petka: 6,30 h, 13,00 h i 15,15 h, subotom: 6,30 h i 13,00 h, te Herceg Novi – Rose, polasci od ponedjeljka do petka: 13,30 h i 15,30 h, subotom: 13,30 h.

Opština je u ovom pozivu za izbor prevoznika skratila rok za podnošenje prijave zbog isteka prethodnog ugovora i blagovremene pripreme za turističku sezonu.

Kako se navodi u dokumentaciji, određen je rok “ne kraći od 15 dana od objavljivanja tenderske dokumentacije, zbog hitnosti javne nabavke”. Dodaje se da skraćenje roka nije izazvano krivicom naručioca.

Ponude se podnose zaključno sa 18. martom.

Podsjetićemo, posljednjih godina javni prevoz do Rosa brodovima “Loro” obavljao je Radivoje Begović.