Sanacija lukobrana Luke Škver tek iduće godine: Prvo studija, idejni i glavni projekat

Sva silina morskih valova ovog januara u Herceg Novom pokazala se velikim oštećenjima obale, posebno lukobrana Gradske luke Škver.

Ogromna je i opsna rupa na mulu, izbijene su kamene ploče, neke i u moru potopljene, a valovi su izbili iz ležišta i strujni kabal kojim se napaja javna rasvjeta. Službenici Službe za kontrolu u JP Morsko dobro” su izvršili obilazak i konstatovali dodatno oštećenje lukobrana, koje je prouzrokovalo jako nevrijeme u noći izmedju 17. i 18. januara ove godine, potvrdili su Novskom portalu u Morskom dobru.

“Oštećene su elektroinstalacije i plato na lukobranu koje je potrebno hitno sanirati. Postojeći stubovi javne rasvjete na lukobranu nisu u funkciji, oštećeni su kablovi za napajanje, razvodna kutija za jedan stub javne rasvjete je oštećena i nije adekvatno obezbijeđena, pojedini kablovi su izvučeni iz fuge/ležista. Uslijed oštećenja na lukobranu je došlo do izbacivanja kamenih ploča iz betonske podloge. Ukupno je izbačeno iz betonske podloge 10m2 kamenih ploča. Veći dio kamenih ploča je djelovanjem mora sklizunulo/gurnuto u akavatorijum i nije ih bilo moguće uočiti na dnu zbog slabe vidljivosti. Postojeći dio platoa površine 250m2 je oštećen i došlo je do pomjeranja većeg dijela kamenih ploča, pucanja fuga, proširenja istih”.

U narednom periodu, Javno preduzeće će obaviti detaljnu stručnu analizu stanja lukobrana, a sve zarad pripreme za sanaciju operativne obale u luci.

Do ljeta planski dokumenti za rekonstrukciju luke

U toku je izrada Studije, koja će pokazati šta je sve neophodno uraditi u rekonstrukciji lukobrana. Nevrijeme, međutim, traje i valovi podrivaju i prekivaju pristanište. Na pitanje, mogu li iz Morskog dobra prije izrade Studije reagovati i obezbijediti lukobran, nijesmo dobili potvrdan odgovor, već informaciju da je u toku 40 hiljada eura vrijedna izrada Studije sa potrebnim podlogama za sanaciju – rekonstrukciju lukobrana luke Škver.

“Nakon dobijenih podataka iz navedene Studije, pristupiće se izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta za sanaciju-rekonstrukciju lukobrana luke Škver, za koji su takođe predviđena sredstva. Realizacija obje javne nabavke očekuje se u prvoj polovini tekuće godine”.

Tek nakon izrade glavnog projekta za sanaciju-rekonstrukciju lukobrana luke Škver, Javno preduzeće Planom korišćenja sredstava za 2024.godinu, predvidjeće sredstva za izvođenje radova na sanaciji rekonstrukciji lukobrana, objasnili su iz Morskog dobra.

Cijelu situaciju otežava i neriješen pravni status Luke Škver, jer ne postoji zaključen ugovor zbog imovinsko pravnih odnosa tj. upisanih prava vlasništva i prava korišćenja na objektima ( na kat. parcelama 656/1, 656/3 i 656/4 K.O. Herceg Novi – Škver), koja imaju Agencija za gazdovanje gradskom lukom Škver, BD „Jugole Grakalić“ i PVK „Jadran“, dok je akvatorijum u državnom vlasništvu.

“Na koncesiju ili na tender o zakupu se ne mogu dati lokacije i objekti na kojima su upisana prava vlasništva i/ili korišćenja. I pored brojnih inicijativa prema nadležnim institucijama Javnog preduzeća, do danas su ostala neriješena pitanja upisanih prava na lučkom zemljištu i lučkoj infrastrukturi, koja nijesu u skladu sa sistemskim rješenjem i predstavljaju smetnju u realizaciji koncesije, a samim tim i regulisanju korišćenja ove luke”, tvrde u Morskom dobru.

Sa druge strane, kako dodaju, nijednim planskim dokumentom nije prepoznat zahvat Luke Škver, kako kopneni tako i njen akvatorijum, što je takođe jedan od preduslova za dobijanje koncesije.

“I u ovom slučaju inicirali smo donošenje Državne studije lokacije za Sektor 3 ili dio Sektora 3 koji obuhvata luku Škver (Topla, Herceg Novi, Savina) Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kojom će se definisati granice zahvata Luke Škver, samim tim urbanističke parcele, tj.namjena i površina iste”, ističu iz ovog javnog preduzeća koje, kako uvjeravaju želi da obezbijedi pravni i zakonski okvir za privredno korišćenje državne imovine, odnosno lučkog područja.

Inače, u toku je kontrola obalnog područja u svim primorskim opštinama, nakon koje će Morsko dobro pristupiti sanaciji ostećenih djelova radi pripreme predstojeće ljetnje turističke sezone.