Tajni snimak sjednice IO TO Herceg Novi: Kako je Milja Vitorović izabrana za direktoricu

Izvršni odbor Turističke organizacije Herceg Novi je sa jednim glasom protiv za novu direktoricu TO izabrao po konkursu dosadašnja direkoricu Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Milju Vitorović.

Njenom izboru prethodila je žučna rasprava koju je neko od prisutnih i “tajno” snimao i kompletan snimak proslijedio medijima i lokalnim partijama.

Sjednici je prisustvovalo pet članova IO: Zoran Savković (Demokrate), Jovan Mićunović (Nova srpska demokratija), Ivan Zečević (Novi pobjeđuje), Zoran Pestorić (Nova srpska demokratija) i Saša Đorđević (Novska lista), kao i pravnica kadrovske službe Slavica Božović i administrativna sekretarka.

Prije zvaničnog usvajanja dnevnog reda na snimku se jasno čuje protivljenje i ukazivanje na nepravilnosti Saše Đorđevića za izbor Milje Vitorović za direktoricu, jer nije dostavljeno da ima sedmi stepen stručne spreme, nostrifikovanu diplomu, radno iskustvo, te ne postoji bodovna lista kandidata, ali i konstatacija komisije da njena kandidatura nije kompletna.

Pravnica Slavica Božović je skrenula pažnju članovima IO da je trebalo napraviti bodovnu listu. Obrazloženje je bilo da je mali broj kandidata prijavljen. A njih još dvoje su priljavljeni i ispunjavaju uslove Pavle Obradović, bivši i Đorđe Stanojlović, dosadašnji v.d. direktora Turističke organizacije.

“Ne mora značiti da sam u pravu, ali ovo sam prošao, ako se neko bude bunio, ona pada, a ti imaš problem, jer si ti predsjednik Izvršnog odbora koji je ovo potpisao“ – upozorio je Đorđević, Zorana Savkovića.

Jovan Mićunović je kazao da je Komisija konstatovala da Milja Vitorović nije nostrifikovala diplomu, ali dala i mišljenje da nije ni morala.

Saša Đorđević je insistirao da se izabere neko od druga dva kandidata, ili da se traži mišljenje neke nadležne inspekcije, jer je to u skladu za zakonskom procedurom.

Četiri godine iskustva i sedmi stepen stručnosti su bili neophodni za prijavu po konkursu, a Vitorović je naknadno dostavila dokument da je od 9.11.2018. imenovana za v.d. direktoricu Agencije za Orjen.

Rasprava je otišla toliko daleko, da su pozvali samu Milju Vitorović da objasni da li je dostavila sve po konkursu, pri čemu je ona obrazložila kako je sa dvije godine Više škole dobila sedmi stepen stručnosti:

“Završila sam prvo Višu školu primjenjenih umjetnosti, smjer marketing, a nakon diplome Više škole sam se prebacila na treću godinu fakulteta, zato je to tako” – kazala je Vitorović putem telefonskoig spikera.

Đorđević je tražio dodatno pojašnjenje, dokaz o završenom sedmom stepenu, što u njenoj diplomi iz 2007. godine, bez nostrifikacije, ne piše.

“Nisam mogla za dvije godine da završim sedmi stepen. Imam diplomu i Više, ali mi to niko nije tražio…. Ovo je maltretiranje. Ovdje neko nekoga dovodi u zabludu, jer jedna pravila važe po oglasu, gdje stoji da neko treba da ima 4 godine radnog staža i to može biti bilo ko, a za mene se traži pravo po Statutu” – branila se Vitorović i poručila “Dakle, vama diploma koja nije kupljena ne valja” – najavljujući da će tražiti istražni postupak, jer IO ne radi kako treba, jer nije tačno da je dostavila nepotpunu dokumentaciju.

Glasanjem je Vitorović, ipak, izabarana za direktoricu, jer je, kako je rekao Jovan Mićunović, Milja Vitorović bila najbolja kandidatkinja, te nije ni bila potrebna bodovna lista. Saša Đorđević je ostao usamljen u odbijanju da glasa za nju i kako neko od prisutnih reče na sjednici “riješio se bijede”.

Znači li to da su ostali, uključujući i konkursnu Komisiju “upali u bijedu”, odnosno probleme sa zakonom izborom Milje Vitorović na čelo TO Herceg Novi?