Dr Goran Komar: Krivična prijava protiv mene je progon SNP-a i njenih eksponenata u Herceg Novom

Nova uprava Doma zdravlja Herceg Novi podnijela je krivične prijave protiv nedavno smijenjenog direktora dr Gorana Komara, koje se dijelom odnose na navodne finansijske malverzacije, a dijelom su vezane za problematiku lažnih kovid potvrda. To je dr Komar sazano od novinara, kako je kazao u video-reagovanju dostavljenom i našoj redakciji.

„Svi građani Herceg Novog znaju da sam ja sa najbližim timom saradnika, ukazao na falsifikovanje potvrda o vakcinaciji protiv bolesti Covid 19 i o tome dao javne izjave. I pored toga, sada se protiv mene predaje krivična prijava u vezi sa tom problematikom. U periodu kovid epidemije, ja sam jedini direktor javne zdravstvene ustanove, koji je javno progovorio o falsifikovanju kovid potvrda i na naj način ukazao na nemjerljivo veliki problem prisustva kriminogene strukture unutrar zdravstvenog sistema Crne Gore. To je veoma jednostavna stvar. Oni zdravstveni radnici koji su bili spremni da krivotvore potvrde o vakcinisanju spremni su da u određenim situacijama učine bilo što drugo“, ističe dr Komar.

O tim lažnim kovid potvrdama on je, kako dodaje, obavijestio nadležne zdravstvene vlasti, a Tužilaštvu predao krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica koja su izvršioci ovih dijela.

„Moje je djelo predaja krivičnih prijava protiv zdravstvenih radnika koji su krivotvorili potvrde o vakcinisanju. Što se tiče moga rada nikada u životu ni u jednoj djelatnosti kojoj sam pripadao, ili kojoj sam se bavio, nisam se okoristio niti jednim centom. Ponajmanje bih to mogao učiniti kao zdravstveni radnik. Ja sam bezmalo 30 godina nekorumpirani ljekar u Domu zdravlja, koji za svoje usluge nije uzimao novac kako su mnogi činili“, ustvrdio je Komar.

Napominje i da nikada tako nešto ne bi učinio ni zato jer je njegov pokojni otac takođe progonjen zbog ukazivanja na korupciju u zdarvstvu tokom 1973. godine i prognan je iz ovoga grada.

„Progon se nastavlja od strane Socijalističke narodne partije Crne Gore i njenih eksponenata u Herceg Novom“, zaključuje u reagovanju dr Goran Komar.